ПРОЕКТИ

От 2002 г. до сега ОУ“Отец Паисий“-Видин е участвало в редица проекти и е акумулирало над 450 000 лева извън бюджетни средства, те са използвани за подпомага реализирането на политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства и подобряване материално-техническата база на училището.

Вашият коментар