УЧИТЕЛИ

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП:   
Сладина  Славчева
Старши учител, начален етап 
на основното образование (I-IV клас)
Анета Илиева
Старши учител, начален етап 
на основното образование (I-IV клас)
Гошинка Григорова
Главен учител, начален етап 
на основното образование (I-IV клас)
Петър Младенов
Старши учител, начален етап 
на основното образование (I-IV клас)

Пролетка Бобанова 
Старши учител, начален етап 
на основното образование (I-IV клас)
Лиляна Ангелова
Старши учител, начален етап 
на основното образование (I-IV клас)
УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП:
Лиана Иванова
Директор
Никита Жилев
Старши учител, общообразователен учебен
предмет в прогимназиален етап
Николета Славчева 
Старши учител, общообразователен учебен
предмет в прогимназиален етап
Класен ръководител на VI А клас
Боряна Вътова 
Учител, общообразователен учебен 
предмет в прогимназиален етап
Класен ръководител на V A клас
Илияна  Нягулова
Старши учител, общообразователен учебен
предмет в прогимназиален етап
Класен ръководител на VII А клас
Мария Димитрова
Старши учител, общообразователен учебен 
предмет в прогимназиален етап
Цветомира Манолева
Учител, общообразователен учебен 
предмет в прогимназиален етап
Росица Стефанова
Старши учител, общообразователен учебен
предмет в прогимназиален етап

Вашият коментар