УЧИТЕЛИ

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП:   
Сладина  Славчева
Старши учител, начален етап 
на основното образование (I-IV клас)
Класен ръководителна I A
Пролетка Бобанова 
Старши учител, начален етап 
на основното образование (I-IV клас)
Класен ръководителна II A
Лиляна Ангелова
Старши учител, начален етап
на основното образование (I-IV клас)
Класен ръководителна III A
Гошинка Григорова
Главен учител, начален етап
на основното образование (I-IV клас)
Класен ръководителна IV A
Яница Георгиева 
Учител, начален етап 
на основното образование (I-IV клас)ГЦОУД 
УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП:
Лиана Иванова
Директор
Веселка Александрова
Старши учител, общообразователен учебен
предмет в прогимназиален етап
Боряна Вътова 
Учител, общообразователен учебен
предмет в прогимназиален етап
Класен ръководител на V А клас
Илияна  Нягулова
Старши учител, общообразователен учебен 
предмет в прогимназиален етап
Класен ръководител на VI A клас
Николета Славчева
Старши учител, общообразователен учебен
предмет в прогимназиален етап
Класен ръководител на VII А клас
Мария Димитрова
Старши учител, общообразователен учебен 
предмет в прогимназиален етап
Росица Стефанова
Старши учител, общообразователен учебен
предмет в прогимназиален етап - ГЦОУД

Вашият коментар