ЗА ВАС РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

    Здравейте, уважаеми родители!

Мисията на училището е развитие на способностите и реализация на възможностите на всеки ученик. Детето трябва да попадне в условия на комфорт и развиваща се среда, в която да разкрие своя потенциал.Училището дава на децата необходимите знания и заедно с вас родителите, достойно възпитание. Училището е път към успеха на вашите деца в живота, път който съвместно с вас родители трябва да покажем на  децата  за да могат да се реализират успешно в това динамично време.

Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:
01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. коледна
05.02.2020 г. междусрочна
17.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за І – ХІI  клас- изменена със Заповед РД 09-746/08.04.2020 г.

2. Неучебни дни
20.05.2020 г. ДЗИ по БЕЛ
22.05.2020 г. втори ДЗИ
09.06.2020 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

3. Начало на втория учебен срок
06.02.2020 г. I – ХIІ клас

––––––––––––––––––––––––––––-

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

ІV клас
Български език и литература – 27 май 2020 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2020 г., начало 10,00 часа

VІІ клас
Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 09,00 часа
Математика – 11 юни 2020 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Вашият коментар