ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

  • ПРОЦЕДУРИ СЛЕД 15.04.2016
  • ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ.44
 • ВЪТРЕШЕН КОНКУРЕНТЕН ИЗБОР
  • ОБЯВЛЕНИЯ И СТАНОВИЩА
 • СТАНОВИЩА ОТ АОП
  • ПРОЦЕДУРИ ПРЕДИ 15.04.2016
    • ДОГОВОРИ ПО ЧЛ. 14 АЛ. 5 ОТ ЗОП
    • ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ
 • ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП
  • ДРУГИ
    • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
    • ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ
 • ДИРЕКТНИ ВЪЗЛАГАНИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ.

Вашият коментар