ЗА УЧИЛИЩЕТО

Уважаеми ученици, родители, приятели,

Нашето училище е средищно и в него се обучават ученици от предучилищна група до седми клас.

Осигурена е целодневна организация на учебния процес .

Учителският колектив е сплотен, висококвалифициран и мотивиран.

ОУ „Отец Паисий“ се помещава в четириетажна сграда със застроена площ от 516 квадратни метра и 2182 кв.м разгъната площ и двор 8 декара – съответно, на които са изградени различни спортни плащадки.

В училището има оборудвани кабинети по общообразователни предмети – английски език, химия, физика, биология, музика, труд и техника, 1 компютърни зали. Има изградени и вътрешни компютърни мрежи-административна и ученическа,които имат непрекъснат достъп до интернет. Разполагаме с три мултимедийни кабинета и още много друга техника.

Има изграден музей за историята и живота на училището, библиотека, работилница за поддръжка със складови помещения, физкултурен салон 21м./8м., бюфет, столова, медицински кабинет и логопедичен кабинет.

Училището разполага  с автобуси за превоз на  ученици.

Вашият коментар