ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ Е ОРГАН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ НА УПРАВЛЕНИЕТО МУ

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата