Японска правителствена помощ за развитие (ODA)

 Програма за отпускане на безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище

Информация за проекта
ОУ ”Отец Паисий” се помещава в четириетажна сграда. Притежава 516 квадратни метра застроена площ и 2182 кв.м разгъната площ. Разполага с локално отопление на течно гориво. В училището има оборудвани кабинети по общообразователни предмети – английски език, химия, физика, биология, музика, труд и техника, логопедичен кабинет, една компютърна зала.За съжаление всичко това се помещава в една безлична учебна среда с остаряла материално-техническа база. В най-окаяно състояние са училищните тоалетни. Дървената дограма на прозорците е напукана и изкривена. Вратите и касите на отделните клетки са изгнили от влага. Стените са олющени, а мозаечния под е разбит. Тръбите за отходните води са ръждясали и пробити. Средствата, отпускани ежегодно от общината стигат само за козметични ремонти с краткотраен ефект. Последният ремонт на тоалетните е от преди 28 години.

Настоящият проект предвижда цялостен ремонт на всички тоалетни в училището.
Проблеми, които проектът има за цел да разреши
1. Поддържане на хигиената в училищната сграда.
2. Изграждане и поддържане на хигиенните навици на учениците.
3. Подобряване на естетиката на интериора на училището
Описание на проекта
Ремонта включва  цялостен ремонт на тоалетните в ОУ”Отец Паисий”-гр.Видин:подмяна на дограма-врати,прозорци;санитаренфаянс,писоари,тоалетни клекала, ПВЦ тръби,ел.инсталация,водопровод.
Цели на проекта
Необходимостта от  осъществяване на проекта
Настоящото състояние на училищните тоалетни създава реална заплаха за възникване на редица инфекциозни заболявания, поради трудността за поддържане на необходимата хигиена. Изкривената дограма крие рискове от травми на учениците. При лошо време и силен вятър поради това, че прозорците не могат да се затварят добре има опасност при блъскане да се счупят и да наранят деца вътре в тоалетната, както и минаващи покрай сградата. Тоалетните не могат да бъдат почиствани след всяко посещение.  Това става периодически  с маркуч от чистачите, което е в разрез с всякакви допустими хигиенни норми.

Вашият коментар