Открита практика за приобщаващо образование

Урок по БЕЛ в IV клас съвместно с РПППЦО-Видин за открита практика за приобщаващо образование с ресурсно подпомагане. Показва се ползата от съвместна работа между училището и РПППЦО.

Учителките Сладина Славчева и Георгиела Илиева провокират учениците да украсят две коледни елхи, като поставят на правилните места подлог и сказуемо. Учениците работят емоционално и се справят отлично.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.