БЛАГОДАРИМ ВИ РОДИТЕЛИ!

БЛАГОДАРИМ ВИ РОДИТЕЛИ!

Уважаеми родители, през последните седмици се наложи да тестваме цялата ни образователна система.
Всички наши педагогически методики, знания и умения, бяха поставени на изпитание. За всички нас – това беше за първи път. И за учителите, и за децата, и за Вас родителите!  Въпреки многото трудности, Вие родителите ни се доверихте, Вие ни подкрепихте. Всеки ден тествахме себе си – но Вие ни окуражавахте и с всеки изминал ден ставахме по-добри ЗАЕДНО!

ЗА да бъдат вашите, наши деца пълноценни, последователни, дисциплинирани и уверени в утрешния ден!
БЕЗ ВАС  РОДИТЕЛИТЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НЕ МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕ ЦЕЛИТЕ СИ!

БЛАГОДАРИМ ВИ УЧИТЕЛИ!

Особена магия има в професията ни. Независимо, че възрожденското “Даскале” днес звучи пренебрежително. Напук на непрестанните проблеми, учителят оцелява, защото огънят на предизвикателството, запален веднъж в сърцето му, не може да угасне. Защото, ако поне веднъж си усетил погледите на цял клас деца, изпълнени с любопитство и доброта, оставаш при тях. С много любов се опитвате да откриете вратата на науката и да внушавате изкуство, дори в този труден за всички момент. С вашата любов, майчинска обич и доброта, Вие правите  по-уверени нашите деца –  бъдещето ни – нашето, общото, тук, в България!

БЛАГОДАРИМ ВИ УЧЕНИЦИ!

Трудностите бяха много, предизвикателствата пред Вас също. Вие повярвахте в своите учители и заедно преодоляхте всичко. Всеки ден Вие ни доказвахте, колко много можете, как успявате да се справите с поставените задачи и да зарадвате учителите си. Благодарим Ви и се гордеем с Вас!

КОГАТО СМЕ В ЕДИН ОТБОР, ВИНАГИ СМЕ ПО-ДОБРИ!

ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!

РЪКОВОДСТВО И КОЛЕКТИВА НА ОУ“ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – ВИДИН

Публикувано в Без категория | Коментирайте

За родители и ученици

КОРОНАВИРУС COVID-19

Справяне със стреса по време на епидемията от 2019-nCoV

Как да махнем ръкавиците безопасно

Поставяне на лични предпазни средства – последователност

Техника за хигиена на ръцете с дезинфектант на алкохолна основа

Техника за хигиена на ръцете със сапун и вода

Публикувано в Без категория | Коментирайте

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ за периода 16.03.2020 – 29.03.2020

ГАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Публикувано в Без категория | Коментирайте

ВАЖНО !

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната за справяне с разпространението на COVID -19 и Заповед №РД-01-124/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването, от 16.03.2020 до 29.03.2020 или до второ нареждане, в ОУ „Отец Паисий“ – Видин учебните занятия ще се провеждат дистанционно.

Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание и приложения график на учебните часове. Учителите ще обучават учениците чрез различни електронни платформи, електронния дневник Shkolo.bg, електронните учебници и образователни ресурси, както и чрез групите на паралелките в социалните мрежи, а в краен случай – учебни материали на хартиен носител. Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще ви предостави нужната допълнителна информация. За учениците, които не разполагат с необходимите устройства и интернет учителят ще се обажда по телефона за да постави своите задачи. 

Уважаеми родители, разчитаме на вашата активна подкрепата при провеждане на дистанционното обучение и пълно съдействие на вашите деца и на учителите. 

Скъпи ученици, бъдете активни при електронното обучение, защото това ще подпомогне успешното полагане на вашите изпити и успешното приключване на учебната годината.

За повече информация следете сайта на училището. Комуникирайте с класните си ръководители и учителите чрез съобщения в социалните мрежи и по телефон.

Оставаме на разположение за съдействие по всяко време за въпроси и уточнения!

ЗАЕДНО ЩЕ СЕ СПРАВИМ!

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Преустановяване на учебните запития

Във връзка със заповед № РД-124/13.03.2020 г . на министъра на здравеопазването се  преустановяват учебните  запития до 29.03.2020г. вкл.

Публикувано в Без категория | Коментирайте